Disclaimer

Copyright
www.de-ambassade.nl, 2011
Het is niet toegestaan dat een bezoeker van de site volledig of een gedeeltelijke weergave of reproductie van deze site in ongeacht welke vorm (fotokopie, foto, microfilm, magneetband, diskette, cd, zip of langs andere elektronische weg) zonder de uitdrukkelijke, schriftelijk gegeven toestemming van de auteur of diens rechthebbenden, gebruikt.

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze site besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door U wordt geraadpleegd.
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site aan U verstrekt is.

Privacyverklaring
Algemeen:
Evangelische Gemeente 'De Ambassade' behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of als dit voor levering van aangevraagde online services noodzakelijk is. Uiteraard voldoen wij aan de toepasselijke privacyregelgeving. Uw gegevens worden alleen gebruikt om de door u aangevraagde service te leveren.

Analyse:
Op deze website worden algemene (anonieme) bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijv. de meest bezochte pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kunnen wij de dienstverlening op de website verder optimaliseren.

Cookies
Tot slot een korte toelichting over het gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje van onze online winkel heeft liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Wij slaan geen persoonsgegevens in cookies op. Onze cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.
Wilt u geen cookies accepteren, dan heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser.
Als u cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.