Doneren

Stichting Ben-Nyoh heeft met terugwerkende kracht tot november 2015 de ANBI-status ontvangen. Dit betekent dat uw giften belastingaftrekbaar zijn. Het is wel goed om bij giften die voor een bepaald project worden overgemaakt de projectnaam te noemen en niet “Jacob en Marjolein”. Schrijf er dan dus bij: Kliniek, kerk, school, water, elektra, auto of iets dergelijks, maar geen namen van mensen. Giften zonder beschrijving worden gebruikt waar nodig op de missiepost.

Het gironummer is: NL60 INGB 0003335061

Giften die via de Stichting Bijbelclub (behorend bij de Evangelische Gemeente De Ambassade) worden overgemaakt komen ook terecht bij Ben-Nyoh. 
ANBI-gegevens