Ben-Nyoh Liberia

Stichting Ben-Nyoh is sinds 1 januari 2016 in het bezit van de ANBI-status.
Dat betekent dat uw giften belastingaftrekbaar zijn.