Gebed

Bidden is communiceren met God, de Schepper van hemel en aarde. Dit is mogelijk door Zijn Zoon Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest. Over gebed valt heel veel te zeggen maar laten we het dicht bij huis houden en vertellen hoe wij gebed ervaren in ons dagelijks leven. Wij hebben momenten van dagelijks gebed afzonderlijk, maar ook samen. We gebruiken die tijd om God te danken en voorbede te doen voor anderen en onszelf. Je kunt trouwens bidden op elk moment van de dag of de nacht. Zoveel mogelijk bespreken we de dingen die ons bezighouden met God. Dat geeft een enorme rust want Hij weet hoe de dingen zullen gaan en wat het beste voor je is. Hij is alwetend en alomtegenwoordig en geeft op zijn tijd wat je nodig hebt. Je vraagt je misschien af waarom je dan nog moet bidden. Het is net als in een ‘gewone’ relatie. Je vindt het fijn als je iets deelt, ook een reactie van de ander te krijgen. Zo is het ook bij God, Hij stelt het zeer op prijs als je Hem betrekt in je dagelijkse leven.
De eerste keer toen ik de Bassa’s bezocht kreeg ik een soort vaantje mee (zie foto). Net als zij, geloven wij, dat bij alles wat we doen gebed de sleutel is.

Hieronder vind je een aantal gebedsonderwerpen die actueel zijn.

 
26-01-2016 Januari 2016
Dank:
- Dagelijks ervaren we Gods hulp en nabijheid
- We zijn kerngezond en komen aan niets te kort
- Voor het werk van de MAF aan de landingsbaan
- Voor de vele hulp die we krijgen.

Gebed:
-
.....meer


02-01-2016 Gebed om nieuwe leiders
Graag uw gebed voor de volgende onderwerpen:

* Matthew is niet langer leider van de missiepost. Hij zal verder gaan in de politiek. Op 8 en 9 januari zullen regioleiders van de ULIC samen komen
.....meer


27-11-2015 27 november 2015
Graag gebed voor:

* herstel email verbinding
* stoppen van de regen en herstel van de weg
* dat Annegreet veilig en op tijd terug zal kunnen komen in Monrovia
* goede voorbereiding op


05-11-2015 11 november vertrek naar Liberia
Op 11 november 2015 zullen Jacob en Marjolein vanuit Brussel het vliegtuig nemen naar Monrovia.
Zondag 8 november om 9.45 uur is er een afscheidsdienst in de Nieuwe Kerk aan de Weststraat in Den Helder
.....meer


13-11-2014 17 november 2014
Gebedspunten Liberia november 2014:
Deze maand staat geheel in het teken van de Ebola-crisis in Liberia. Graag vragen wij jullie te bidden voor onze vrienden in Liberia, en voor de recente uitbraak
.....meer


04-11-2014 6 november 2014
Op 6 november vertrekt de ZM Karel Doorman vanuit de marinehaven in Den Helder naar West Afrika. Aan boord zijn 4 pallets met medische materialen voor Rivercess Inland Clinic.
● Bid voor een


09-08-2014 Augustus 2014
Liberia is een van de landen die door een uitbraak van het ebola-virus worden getroffen.

Willen jullie bidden voor:
* bescherming voor onze Bassa-vrienden
* wijsheid om met de patiënten om
.....meer


13-11-2015 12-11-2015
Dankpunt: de reis is goed gegaan
Gebed: voor de weg naar Rivercess, die lijkt nog onbegaanbaar te zijn (dinsdag 10-11)
.....meer


27-02-2017 Gebedspunten 6 weken reis
'(...) en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen,
vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen,
die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten'.

2Tim.2:2 nbg

Gebedspunten
*Voo
.....meer