Ons doel

Ons doel is samen met de lokale bevolking de zendingspost in Rivercess herbouwen in woord en daad zodat we, met Gods hulp, daardoor de mensen weer een toekomst kunnen bieden.

We willen dat in het jaar 2025 de zendingspost zonder hulp van het westen zelfstandig kan functioneren.
Dat betekent dat er in 15 jaar tijd gewerkt wordt aan:
 • de (her)bouw van kliniek, kerk, school en woningen.
 • verbetering en aanleg van elektriciteitsvoorzieningen, schoon drinkwater.
 • genereren van arbeidsvoorzieningen d.m.v. landbouwprojecten, werkplaatsen, minikredieten.
 • scholing van kinderen en jongeren.
 • verbeteren van medische voorzieningen en gezondheidsvoorlichting.
 • opbouw van kerkelijke gemeente.


Hoe willen we dit alles gaan doen?
 • Ieder jaar een jaar in Liberia en een jaar in Nederland zijn.
 • De tijd in Nederland willen we werken en contact onderhouden met ons gezin, familie en gemeente.
 • Fondsen werven.
 • Contact onderhouden met de verantwoordelijke mensen in Liberia.
 • De tijd in Liberia willen we:
  • Bijbels onderwijs voor volwassenen en kinderen ondersteunen.
  • Het werk in de kliniek ondersteunen.
  • De voortgang van de projecten begeleiden.
  • Bruggenhoofd zijn voor aspirant-zendelingen vanuit Nederland (stageplek) en een mogelijkheid bieden voor leden van de kerk en andere belangstellenden om eens kennis te nemen van het zendingsveld.